nv de vriese
Oude Heirweg 17
B-8851 Koolskamp
T +32(0)51 74 82 82 - F +32(0)51 74 83 82
info@nvdevriese.be - www.nvdevriese.be
asfaltpuin
betonpuin:
teerhoudend asfaltpuin
cellenbeton (ytong)
grond met stenen
mengpuin
opslag- en
stortmogelijkheden
"Méér dan 130 jaar actief in wegenbouw!"
Zoals de meeste kmo's in West-Vlaanderen en daarbuiten is het aannemersbedrijf 'de vriese' een familiebedrijf. Generatie op generatie werd het geleid met een zin voor ondernemen. De vorm waarin het bedrijf zich nu bevindt is dus het resultaat van lange geschiedenis en de nv 'de vriese' verbergt daarom meer dan men op het eerste moment zou vermoeden.
1. Stichting
NV De Vriese werd gesticht in 1881 door gemeentesecretaris 'Henri De Vriese'. Die plannen waren er al omstreeks 1880 maar werden pas een jaar later uitgevoerd. De oorzaak voor de oprichting lag bij de belangrijke infrastructuurwerken die toen werden aanbesteed. Er werd gekozen om de organisatie ter plekke te houden omdat de noodzaak ontstond dat de uitvoering van de werken door de eigen bevolking kon worden gedaan. Om die reden en ook om de tewerkstelling in de gemeente te verbeteren riep Henri De Vriese, gemeentesecretaris van Koolskamp. een constructie in het leven. Het zou die constructie zijn die uitgroeide tot een hecht bedrijf. Bij de aanvang van de infrastructuurwerken liet Henri De Vriese de noodzakelijke steenblokken per tram aanvoeren uit de steengroeven van het Waalse Eccaussines. Door de contacten daar kon de jonge firma opereren in Wallonië. Naast de bestaande betonwerken werden in Wallonië ook voor het eerst banen aangelegd in asfalt. De firma werd daardoor één van de pioniers wat betreft asfalteren in België. De toon was gezet...
2. De Komst van een tweede generatie
In 1930 werd de zaak van Henri De Vriese overgenomen door zijn drie zonen: Maurits, Julien en Leon De Vriese en werd de 'NV Gebroeders De Vriese' gesticht. Onder hun leiding nam het bedrijf een enorme sprong voorwaarts. Aan het station van de Kortekeer in Koolskamp, waar het bedrijf nu nog altijd gevestigd is, werd een betonwerkerij in het leven geroepen. De keuze van de plaats was eerder praktisch gezien toen alle goederen per trein werden vervoerd. Vrachtwagens bestonden toen nog niet waardoor het lokale transport met spoorwagentjes gebeurde, die vaak geduwd werden door muildieren. In die tijd was de oprichting van een betonwerkerij niet zo'n eenvoudige zaak en het getuigde van de ondernemingsgeest die de broers hadden. Het moment was ideaal want het tijdperk van het beton was nog maar net begonnen. Grote betonbanen werden aangelegd en de eerste betonnen constructies werden opgetrokken. Het groeiend autotransport maakte betere wegen noodzakelijk wat uiteindelijk gebeurde met de uitvinding van macadam. Enkele grote realisaties van die tijd zijn de 'Sap'-baan (genaamd naar de toenmalige minister van openbare werken) in Kortemark-Zarren en de baan van St. Eloois-Vijve naar Harelbeke. Maar ook de asfaltprojecten werden in die tijd uitgebreid. Eén van de projecten in die tijd is de baan van Middelkereke naar Oostende. In de derde generatie pas wordt asfalt de hoofdactiviteit van de firma.
3. De derde generatie: Raf De Vriese
Na de moeilijke oorlagsjaren begon Raf De Vriese als aannemer van bouwwerken te Oostende. Na enkele jaren in de stedebouw actief geweest te zijn, schakelde hij over op wegenbouw omdat hij daar meer toekomst in zag. Toch zijn er nog heel wat projekten overgebleven uit die periode zoals een deel van het Oostendse hypodroom. De start in de wegenbouw kwam er met de aanleg van een betonbaan, nl.: de Keibergstraat in Torhout. Gaandeweg begon het asfalt het beton te verdringen en spitste Raf zich toe op die branche. De ommezwaai kwam er met de aankoop van een asfaltinstallatie van Ammann in 1952. Van dan af werd asfalt het belangrijkste product van het bedrijf.
4. De vierde generatie en vijfde generatie
In 1974 werd de éénmanszaak omgevormd tot PVBA. Dit gebeurde na de eerste OPEC (olie)crisis die de sector quasi lamlegde. Asfalt is een olieproduct en dus bijzonder gevoelig aan de fluctuaties van de internationale oliemarkt. In 1978 met het aanbreken van de 2e OPEC (olie)crisis, stapte Ingrid De Vriese en haar echtgenoot Ignace Wyckhuys in het bedrijf.
In 1981 dan werd het honderdjarige bestaan van de NV De Vriese gevierd. Naast de broodnodige herstructureringen werden heel wat nieuwe producten uitgeprobeerd (zoals poreuze asfalt, kleurasfalt en koudasfalt) voor de aanleg van kleinere banen en sportbanen of tennisvelden. Verder werden er nieuwe investeringen gedaan (zoals de aankoop van een nieuwe asfalt- en betoncentrale).
In 1982 werd dan de NV Raf De Vriese opgericht zoals ze nu nog bestaat in haar huidige administratieve vorm. Eén van de belangrijkste vernieuwingen uit die tijd is het introduceren van recyclage technieken : zoals de recyclage van betonpuin (Betasmix genaamd) waardoor het bedrijf zichzelf mocht promoten op de prestigieuze expo 'Flanders Technology' die nieuw leven moest blazen in het Vlaamse ondernemen. Recyclage was toen nog een zaak van pioniers. De belangrijkste realisaties daarna zijn het behalen van het copro-label voor asfalt (een belangrijk kwaliteitslabel). Een ander belangrijke kwaliteitskeuring die de nv op het einde van de jaren negentig behaalde was het ISO-label. Naast het bestaande bedrijf werd De Vriese HTC (handel en transport) opgericht omdat het vervoer aanzienlijk uitbreidde, vooral naar de klanten toe. Daardoor werd het opnemen van het vervoer in een ander bedrijf een noodzaak. Ondertussen is de nv de vriese sedert maart 2008 CE als COPRO gecertifieerd, wat de kwalitatieve dienstverlening van ons bedrijf verhoogd.