nv de vriese
Oude Heirweg 17
B-8851 Koolskamp
T +32(0)51 74 82 82 - F +32(0)51 74 83 82
info@nvdevriese.be - www.nvdevriese.be
asfaltpuin
betonpuin:
teerhoudend asfaltpuin
cellenbeton (ytong)
grond met stenen
mengpuin
opslag- en
stortmogelijkheden
Hieronder kan u terecht voor vragen en opmerkingen omtrent het milieu.
Er werd zowel contact opgenomen met de Gemeente Ardooie, als de Gemeente Lichtervelde voor de creatie van een meldpunt.
Indien u dus vragen of problemen heeft kan u ook altijd daar terecht.
De Volgende zaken werden beslist of gerealiseerd:
- Het bouwen van een loods voor de opslag van stuifgevoelige en waterabsorberende materialen.
- Bouwen van een bufferrand rondom het beton.
- Onderhouden van de groenzone.
- Opstellen van een bijkomend afwateringsplan.
- Bijplaatsen van bijkomende buffering van 20000 liter voor de opslag en gebruik van hemelwater.
- Volledig sproeisysteem langs de rijwegkant van het bedrijf (langs de spoorweg).